Chalupa k pronájmu v Jizerských horách

Bukovec

Popis vrcholu

Kuželovitý dominantní vrchol 1 km jihovýchodně nad osadou Jizerka. Neovulkanický třetihorní kužel eliptického půdorysu, ojedinělý výskyt čediče na hřebenu Jizerských hor. Viditelná sloupcovitá odlučnost čediče, suťová pole, skalky. Na jihovýchodním svahu opuštěný lom. Stejnojmenná PR chrání původní bukový porost na čediči suťového charakteru. Příměs tvoří javor a jilm, na severu pak nepůvodní smrčina. Bohatý bylinný podrost s chráněnými druhy. Na vrcholu geodetický bod.

 

Popis přístupu

Přístup pouze po naučné stezce (první v Severních Čechách) z osady Jizerka. Stezka vede přímo přes vrchol.

Fotogalerie: Bukovec

© 2013 Všechna práva vyhrazena.