Chalupa k pronájmu v Jizerských horách

Harcov - Liberecká přehrada

Typ zařízení: rybník, jezero, přírodní koupaliště
Pláž: písčitá
Vybavení: sprchy, WC, občerstvení, restaurace, přístup psů
Možnosti sportovního vyžití: hřiště, plážový volejbal, půjčovna loděk a dalšího vybavení
Další možnosti: rybaření

Vodní nádrž Harcov, nazývaná také Harcovská přehrada či Liberecká přehrada, leží nedaleko centra města v údolí libereckého Harcovského potoka, obklopená z jedné strany lesem a z druhé klidnou vilovou čtvrtí.

Využití:

Tato vodní nádrž dnes slouží zejména jako rekreační místo obyvatel Liberce, původně však byla navržena na ochranu města před povodněmi a jako zásobárna vody pro potřebu průmyslu. V okolí přehrady žijí také chránění živočichové: ropucha obecná, čolek obecný, strakapoud velký, lejsek šedý a ježek západní.

Jediná rozlehlejší pláž leží na pravém břehu v blízkosti hráze a nabízí všechny základní služby. Mimo jiné i WC, sprchy, hřiště na plážový volejbal, občerstvení a restauraci. Pláž je travnatá a písčitá se středně strmým břehem. Slouží tak obyvatelům Liberce a návštěvníkům nejen ke koupání, ale také procházkám a relaxaci.

Aktuální informace o kvalitě vody:
najdete na stránkách Krajské hygienické stanice https://www.khslbc.cz/v sekci Rekreační vody

Technické parametry:
hráz: je zděná tížného typu, vysoká 19 m nad základem, široká 4,5 m, dlouhá 157 m v koruně s poloměrem křivosti 120 m
objem nádrže: 687 000 m³
plocha povodí: 15,7 km²
maximální plocha: 14,07 ha

Historie:

U obyvatel Liberce je neoddělitelně spojena představa kouzelného údolí Harcovského potoka s vodní hladinou malebně vklíněnou do okolních stromy porostlých strání. Nebylo tomu tak vždycky. Před výstavbou přehrady se na dvě hlubokého údolí klikatil nevinně vyhlížející Harcovský potok, který však na jaře a po různých průtržích mračen dovedl nadělat spoustu škod v níže položených částech Liberce. Zejména zátopa v srpnu roku 1897 dala podnět k tomu, aby se začalo vážně uvažovat o výstavbě ochranných retenčních nádrží, jež by byly schopné zadržet vodní spousty. Už v r. 1899 byla založena společnost pro regulaci vodních toků a výstavbu přehrad v povodí Zhořelecké Nisy. Jednou z nich byla přehrada na Harcovském potoku. Podle projektu profesora Dr. Ing. Otto Intze z Cách ji postavily v letech 1902–1904 sdružené liberecké stavební firmy W. Streitzig a spol. a N. Rell a J. Neffem.
Zemní práce byly velmi náročné, nánosy proložené místy bludnými balvany a rozrušené žulové podloží si vyžádaly položení základů až do hloubky šesti metrů. Pro hráz přehrady byl zvolen klenbový tvar o poloměru 120 metrů a na obou koncích je zakotvena do pevného skalního podloží. Při výšce hladiny 12 m nade dnem může přehrada pojmout 630 tisíc kubíků vody. Koruna hráze je položena o jeden metr nad hladinu nejvyšší vody, celková výška zdi včetně základů měří 20,50 metru. Dvě štolové výpusti jsou opatřeny stavidly ovládanými ze stavidlových, stylově secesně řešených věží umístěných na koruně zdi. Pro případ mimořádně vysoké vody jsou na levé straně provedeny přepady s kaskádami a korytem, jímž odtéká přebytečná voda do potoka pod přehradou. Celá hráz je obložena kamenicky opracovanými žulovými kvádry. Pro zajištění přednostního přítoku vody potřebného pro provoz vybudovala si továrna tehdejší firmy Liebieg oddělený náhon obtékající přehradu po pravé straně. 
Krása přehrady se poprvé plně uplatnila v r. 1906 při výstavě umístěné na svazích spadajících do přehrady. Na ní byly umístěny největší výstavní atrakce jako ohňostroje, lodní skluzavka, gongoliéry atd.
Později se stala vyhledávaným koupalištěm a rájem libereckých rybářů. Procházka kolem přehrady do značné míry nahrazuje nedostatek veřejné zeleně přímo ve středu města. Liberecká přehrada je oceňována nejen jako znamenité dílo technické, ale i pro své architektonické ztvárnění. Její hodnota rekreační pro Liberec je mimořádná a stále vzrůstá. Pro zajištění nezávadnosti vody se buduje po levém břehu přehrady nákladný kanalizační sběrač.

© 2013 Všechna práva vyhrazena.