Chalupa k pronájmu v Jizerských horách

Mlýnice

Na hranici mezi Mníškem a Novou Vsí byla v roce 1906 vybudována přehrada s názvem Mlýnice.

Historie:

Vodní nádrž Mlýnice (někdy nazývána Mlýnická přehrada) byla postavená v letech 1904–1906 na Albrechtickém potoce (pravostranném přítoku Jeřice) pod malou stejnojmennou osadou Mlýnice nedaleko obce Nová Ves. Byla vybudována jako součást Generálního projektu na výstavbu přehrad v povodí Lužické Nisy pro Vodní družstvo v Liberci. Projekt vyhotovil profesor Dr. Ing. Otto Intze. Zahrnoval výstavbu třech přehrad v povodí Jeřice: Fojtku, Mlýnici a v Oldřichově v Hájích, která nakonec nebyla uskutečněna. Přehrada Mlýnice slouží výhradně k zadržování povodňových průtoků.

Technické parametry:
hráz: je gravitační, zděná, vysoká 22 m nad základem, široká 4,5 m, dlouhá 159 m v koruně s poloměrem křivosti 200 m
objem nádrže: 271 000 m³
hloubka nádrže: v průměru 10 m
plocha povodí: 5,9 km²
maximální plocha: 5,2 ha

Využití:
Nádrž slouží k rekreačním účelům – rybaření a koupání.

Upozornění sezona 2013:

Na přehradě Mlýnice jsou v současné době realizovány určité práce, které mají za následek různá omezení pohybu v okolí vodního díla. Koupání a pohyb na přehradě budou regulovány podle potřeby stavby. Návštěvníci se budou vždy řídit pokyny stavbyvedoucího a pracovníků provádějících práce. Pohyb a koupaní na  vodní nádrži Mlýnice je na vlastní nebezpečí!

© 2013 Všechna práva vyhrazena.